<< >>
Strona główna > Zamówienia publiczne > Przetargi > Zamówienie nr 1/2020
Zamówienie nr 1/2020

Dostawa mebli wraz z montażem:
Część I : do lokalu Biblioteki przy ul. Marszałkowskiej 55/73 w Warszawie (parter),
Część II : do lokalu Biblioteki przy ul. Czerniakowskiej 178A w Warszawie


Data ogłoszenia  2020.05.15

Ogłoszenie o zamówieniu
2020.05.15

SIWZ                       

Załącznik 1 - Formularz oferty

Załącznik 2 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik 3 - Projekt umowy: Część I,
Załącznik 3 - Projekt umowy: Część II

Załącznik 4 - Dokumentacja techniczna zawierająca:

Część I:

1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru       dostaw - kondygnacja: PARTER

2. Aranżacja wnętrz - układ i wyposażenie meblowe

Część II:

1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru dostaw

2. Projekt regałów

Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ

--------

Informacja z otwarcia ofert

Oświadczenie (pdf / doc)

2020.05.25

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2020.06.01

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2020.06.08

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania --------