<< >>
Strona główna > Zamówienia publiczne > Przetargi > Zamówienie nr 1/2019
Zamówienie nr 1/2019

Przebudowa i adaptacja lokalu położonego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 55/73 (dawna restauracja Szanghaj) na potrzeby Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy - 2 etap

Data ogłoszenia  2019.05.31

Ogłoszenie o zamówieniu
2019.05.31

SIWZ

Załącznik 1 - Formularz oferty

Załącznik 2 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków postępowania

Załącznik 3 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik 4 - Projekt umowy

Załącznik 5 - Dokumentacja techniczna zawierająca:

   - Opis z 2018

   - branża budowlana

   - branża elektryczna

   - branża sanitarna

   - Rysunki

Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1. Zapytanie z dn. 03.06.2019 i wyjaśnienie

2019.06.03

Informacja z otwarcia ofert

Oświadczenie (pdf / doc)

2019.06.18

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

--------

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

--------

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania --------