<< >>
Strona główna > Zamówienia publiczne > Przetargi > Zamówienie nr 3/2018
Zamówienie nr 3/2018

Dostawa komputerów wraz z oprogramowaniem

Data ogłoszenia  2018.10.26

BRAK OFERT
Ogłoszenie o zamówieniu
2018.10.26
SIWZ
2018.10.26

Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ

-------

Informacja z otwarcia ofert

2018.11.06

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

-------

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

-------

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania -------