<< >>
Strona główna > Zamówienia publiczne > Przetargi > Zamówienie nr 5/2016
Zamówienie nr 5/2016

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

 

Data ogłoszenia  2016.05.24


Ogłoszenie o zamówieniu 2016.05.24

SIWZ

2016.05.24

 

 

2016.05.31

 

 

2016.05.31 (godz. 15.20)

 

 

2016.06.01

Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ

1. Zapytanie i wyjaśnienie z dnia 30.05.2016 r.

Treść zapytania

Wyjaśnienie zapytania

2. Zapytanie i wyjaśnienie z dnia 31.05.2016 r.

3. Zapytanie i wyjaśnienie z dnia 31.05.2016 r.

4. Zapytanie i wyjaśnienie z dnia 31.05.2016 r.

Treść zapytania

Wyjaśnienie zapytania

5. Zapytanie i wyjaśnienie z dnia 31.05.2016 r.

Treść zapytania

Wyjaśnienie zapytania

6. Zapytanie i wyjaśnienie z dnia 1.06.2016 r.

7. Zapytanie i wyjaśnienie z dnia 1.06.2016 r.

 

 

 

2016.05.31

2016.05.31

2016.05.31

 

 

2016.05.31

 

 

2016.05.31

2016.06.01

2016.06.01

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o powtórzeniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - powtórzony wybór

2016.06.14

2016.06.21

 

2016.06.27

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2016.07.14
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania ----------