<< >>
Strona główna > Zamówienia publiczne > Przetargi > Zamówienie nr 12/2015
Zamówienie nr 12/2015

Sukcesywna dostawa i montaż mebli do lokali bibliotecznych oraz demontaż wraz z utylizacją istniejących mebli znajdujących się w Warszawie przy ulicach: Przechodniej 2 zgodnie z ustalonym harmonogramem, Wilczej 14, Al. Ujazdowskich 37 i Marszałkowskiej 9/15


Data ogłoszenia  2015.09.16


Ogłoszenie o zamówieniu 2015.09.16

SIWZ

 

2015.09.16

Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ

----------

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 2015.09.29
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2015.10.23
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania ----------