<< >>
Strona główna > Zamówienia publiczne > Przetargi > Zamówienie nr 18/2010
Zamówienie nr 18/2010 Drukuj

Dostawa mebli wraz z montażem

Data ogłoszenia  2010.11.18


Ogłoszenie o zamówieniu 2010.11.18

SIWZ

Rysunki

  • Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 6
    ul. Dzika 4
  • Dyrekcja i Administracja
    ul. Marszałkowska 9/15

 

Załącznik do formularza oferty - Wykaz mebli

Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ

-------
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 2010.11.29
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2010.12.20
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania -------