Zamówienie nr 07/2010 Drukuj

Dostawa książek

Data ogłoszenia  2010.06.29

Ogłoszenie o zamówieniu 2010.06.29

SIWZ

Wykaz książek  Część A
Wykaz książek mówionych Część B

 

Wykaz otwarcia filii bibliotecznych
28.06 - 31.08 2010

2010.06.29

Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ

-------
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 2010.07.08
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia   Część A
2010.07.16
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Część B
2010.07.08