<< >>
Strona główna > Polecamy > Archiwum 2015 > Alberto Moravia "Obojętni"
Alberto Moravia "Obojętni"

Pierwsza, młodzieńcza powieść autora, opisująca losy, a przede wszystkim życiową postawę członków zamożnej włoskiej rodziny w przededniu II wojny światowej. Czas upływa im na pustych rozrywkach, spotkaniach towarzyskich i romansach. Nawet młodsi przedstawiciele familii nie potrafią się prawdziwie i skutecznie zbuntować wobec bierności i hipokryzji starszych krewnych. W miarę zbliżania się widma wojny i pogarszających się warunków życia, zubożali arystokraci, nienawykli do pracy fizycznej i wysiłku umysłowego, nie są w stanie otrząsnąć się z nudy i marazmu.