<< >>
Strona główna > Polecamy > Michael D. O’Brien "Dom Sophii"
Michael D. O’Brien "Dom Sophii"
Paweł Tarnowski, właściciel księgarni, udziela schronienia Dawidowi Schäferowi, młodemu Żydowi zbiegłemu z warszawskiego getta. Mroźna wojenna zima, głód i ciągły lęk przed zdemaskowaniem zbliża ich do siebie. Zamknięci na strychu, wiodą żarliwe dyskusje i spory na temat filozofii, religii i moralności.