<< >>
Strona główna > Filie biblioteczne > Wypożyczalnia Nr 97 > "Śmierć" - cykl spotkań w duchu i prawdzie w Wypożyczalni nr 97 - relacja
"Śmierć" - cykl spotkań w duchu i prawdzie w Wypożyczalni nr 97 - relacja

„W duchu i prawdzie. Śmierć”

24 października 2011 roku. Pierwsze spotkanie z cyklu „W duchu i prawdzie. Śmierć” otworzył Stanisław Krajewski wykładem pt. „Nasi starsi bracia Żydzi”.  Pan Krajewski jest profesorem w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się logiką i filozofią matematyki oraz judaizmem, dialogiem międzyreligijnym i doświadczeniami Żydów. Na naszym spotkaniu opowiadał jak Żydzi odbierają śmierć. Jak wyglądają obrzędy związane z pochówkiem i jak godzić się z odejściem najbliższych.
25 października 2011 roku. Kolejne spotkanie z cyklu „W duchu i prawdzie. Śmierć” zostało poświęcone religii buddyjskiej. Naszym gościem był Wojciech Eichelberger - psycholog, psychoterapeuta i trener. Współtwórca i dyrektor Instytutu Psychoimmunologii w Warszawie. Autor i współautor wielu książek z pogranicza psychologii, antropologii i duchowości.
Buddyzm jawi się jako piąta religia świata, choć religią nie jest. Buddyści nie wierzą w Boga, ale wyznają zasadę prawa karmy. Ludzi spotyka kara za zło i nagroda za dobro - w tym lub następnym życiu. Buddyzm bowiem zakłada istnienie reinkarnacji, zatem nie ma miejsca dla śmierci.
26 października 2011 roku. Wykład Selima Chazbijewicza pt. „Muzułmanie” był kolejnym wykładem z cyklu spotkań „W duchu i prawdzie. Śmierć”.  Profesor Chazbijewicz jest politologiem, pisarzem i publicystą. Wywodzi się z Tatarów polsko-litewskich. Był imamem gminy muzułmańskiej w Gdańsku. Na spotkaniu opowiadał o obrzędach związanych ze śmiercią. Zapoznał publiczność z podstawami wiary muzułmańskiej. W czasie świąt wielu muzułmanów składa datki pieniężne przeznaczone na pomoc biednym i fundacje charytatywne. W ten sposób mogą uzyskać rozgrzeszenie. Na zakończenie spotkania padło wiele pytań o tą tak mało znaną wiarę w Polsce.
27 października 2011 roku cykl spotkań „W duchu i prawdzie. Śmierć” został zakończony wykładem Jacka Salija OP pt. „Chrześcijanie”. Już w Starym Testamencie pytania o ludzką śmierć zostały zadane. W Księdze Mądrości jest napisane, że śmierci Bóg nie stworzył. Bóg obdarzył ludzi darem wewnętrznej nieśmiertelności. Zatem nie wolno dążyć do śmierci przez błędy popełnione w życiu. W spotkaniu wziął udział ewangelik  reformowany Krzysztof Dorosz.
28 października 2011 roku na zakończenie tygodnia pt. „W duchu i prawdzie. Śmierć” obejrzeliśmy film Andrzeja Titkowa pt. ”Odejścia, powroty”. Bohaterowie filmu przeszli na „tamtą stronę” w różnych okolicznościach: w wyniku samobójczego zamachu, wypadku, choroby, podczas operacji. Niektórzy w wieczności - jak mówią - mogli zobaczyć całe swe życie, inni oglądali z wysokości swoje ciała zupełnie się z nimi nie utożsamiając, jeszcze inni rozmawiali ze świetlistymi postaciami. Dla wszystkich było to wstrząsające, niezapomniane przeżycie, które zmieniło ich sposób myślenia. Opowieści te komentują przed kamerą lekarze, psychoterapeuta, ksiądz i astronom. Po projekcji zadano reżyserowi pytania związane z tematyka filmu. Jedno  z pierwszych pytań dotyczyło prośby nakręcenia filmu o podobnej tematyce tylko wśród innych wyznań. Pozostałe pytania dotyczyły głównie pracy nad filmem oraz  współpracy z osobami, które przeżyły własną śmierć.