<< >>
Strona główna > Filie biblioteczne > Wypożyczalnia Nr 97, ul. Czerniakowska 178A > "Od Materii ku transcendencji" wystawa Anny Krzemińskiej w Wypożyczalni nr 97
"Od Materii ku transcendencji" wystawa Anny Krzemińskiej w Wypożyczalni nr 97

Batik to znana w wielu rejonach świata od ponad dwóch tysięcy lat technika barwienia tkanin metodą rezerważu, najczęściej przy użyciu wosku pszczelego, dzięki któremu uzyskuje się efekt działania tkaniny niczym witraż. Batik w wielu kulturach, często niepiśmiennych, stanowi rodzaj „kroniki”, środka przekazu mitów, wydarzeń, które zdarzyły się w czasie świętym. Podczas rytualnych obrzędów tkanina batikowa staje się amuletem, regulującym równowagę sił rządzących światem, wprowadza człowieka w czas mityczny, święty.

Sam proces batikowania to dla mnie mistyczne przeżycie, akt twórczy związany z kontemplacją.Batik potraktowałam jako pole działania związane z malarstwem abstrakcyjnym. Batik jest dla mnie przeżyciem duchowym, poszukiwaniem Absolutu, które wyrażam za pomocą obcowania z kolorem, światłem i abstrakcyjnymi formami jakie „wychodzą”  podświadomie z ruchu ręki prowadzącej pędzel nasączony woskiem.

Wystawa prezentuje batiki powstałe pod kierunkiem Pani Profesor Doroty Grynczel w Pracowni Tkaniny Artystycznej na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, jako aneks do pracy dyplomowej w roku akademickim 2012/2013.